Op een makkelijke en snelle manier voldoen aan het AVG, gratis? Ja dat kan.

Het is belangrijk dat alle bezoekers van uw website(s) duidelijk weten wat de voorwaarden zijn van uw website(s). Vanaf mei 2018 moet dit geregeld zijn, om te voldoen aan de nieuwe privacy wet genaamd het AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Op lang niet elke website worden de gebruikte voorwaarden in duidelijke taal uitgelegd, waardoor deze websites (nog) niet voldoen aan deze nieuwe wet. Geen enkele ondernemer zit er immers op te wachten dat zijn of haar onderneming ten onder gaat door het vergeten van een ogenschijnlijk klein detail. Met onze handige website voldoet uw bedrijf snel aan de nieuwe regels.

Via deze simpele website maakt u snel en gemakkelijk uw eigen gepersonaliseerde algemene privacy policy die u daarna kunt downloaden. En omdat het leven al duur genoeg is, bieden wij u een gratis gepersonaliseerde versie.

Maak eenvoudig uw eigen gepersonaliseerde privacy policy

Het maken van uw privacy policy is eenvoudig. U geeft simpelweg antwoord op de acht vragen. Nadat u alle ingevulde gegevens nog eens goed gecheckt heeft, drukt u op de knop ´VERSTUREN´. Daarna ontvangt u een volledig gepersonaliseerd privacy policy op de door u ingevuld email adres.

Deze privacy policy, die aan de eisen van de nieuwe Europese wet voldoet, kunt u op uw eigen website plaatsen of naar uw klanten toesturen als een extra persoonlijke service.

Gebruik deze privacy policy:

 • wanneer je gegevens van je klanten of bezoekers verzamelt
 • om te voldoen aan de verplichtingen van de privacywet

In de privacy policy moeten deze gegevens staan:

 • de gegevens van je bedrijf
 • de doelen waarvoor je de gegevens gebruikt
 • hoe je de persoonsgegevens verwerkt
 • de technische wijze waarop de persoonsgegevens worden beveiligd
 • hoe bezoekers en klanten hun rechten kunnen uitoefenen
 • welke cookies worden gebruikt en waarvoor
 • eventueel het meldingsnummer van de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • hoelang je de gegevens bewaart

Wat is precies een privacy policy?

Een privacy policy, ook wel privacy statement of privacyverklaring genoemd, is een schriftelijke verklaring van je bedrijf met duidelijk informatie over wat er gebeurt met de persoonsgegevens van al uw online klanten en website bezoekers.

Wanneer heb ik een privacy policy nodig?

U heeft een privacy policy nodig wanneer uw bedrijf persoonlijke gegevens verzamelt die tot een persoon te herleiden zijn. Deze persoonlijke gegevens geven informatie over een bepaald persoon zoals zijn of haar naam, adres, leeftijd, geslacht, inkomen, gezinssamenstelling en eventueel geloof. Uw klanten en website bezoekers moeten uw privacy policy eenvoudig en ten alle tijden kunnen raadplegen. Daarom moet uw privacy statement gemakkelijk te vinden zijn.

Wat valt onder de verwerking van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens houdt in: iedere handeling die betrekking heeft op persoonlijke gegevens zoals het verzamelen ervan, het vastleggen, ordenen en bewaren.

Moet ik alle verwerking van persoonsgegevens melden?

U moet de verwerking van persoonsgegevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u gegevens verzamelt die een hoog risico opleveren voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, bijvoorbeeld een politieke overtuiging of een eventueel strafrechtelijk verleden.

Wat verandert er met de AVG?

Op dit moment geldt in Nederland nog de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt deze vervangen door de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. De belangrijkste veranderingen voor u zijn:

 • uw websitebezoekers en klanten krijgen meer rechten
 • in bepaalde gevallen moet er een functionaris(data beheerder) aangesteld worden
 • in bepaalde situaties moet er een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd worden
 • een verwerkersovereenkomst is verplicht wanneer u het verwerken van de persoonsgegevens uitbesteed aan een externe partij

Wat is een verwerkersovereenkomst precies?

Volgens het nieuwe AVG moet u een zogeheten ´verwerkersovereenkomst´ hebben met het bedrijf dat uw verzamelde persoonsgegevens verwerkt in opdracht van u. In deze verwerkersovereenkomst wordt onder andere duidelijk welke gegevens er worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Ook wordt omschreven welke veiligheidsmaatregelen er worden getroffen en waar de verzamelde gegevens worden opgeslagen.

Moet ik toestemming vragen als ik persoonlijke data verzamel?

Voor het verzamelen van gegevens die duidelijk noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het adres, om daar iets te kunnen bezorgen, hoef er geen toestemming gevraagd te vragen. In alle andere gevallen moet dat wel gebeuren. Deze toestemming geldt niet alleen voor het verwerken van de gegevens zelf, maar ook voor het specifieke doel waarvoor dit gebeurt. Deze doelen, waaronder marketing, moeten van tevoren worden vastgelegd. Denk dus goed na over de reden(en) waarom u persoonsgegevens wilt gaan verzamelen.

Welke persoonlijke gegevens mogen verzameld worden?

Je mag persoonlijke gegevens verzamelen die het doel rechtvaardigen waarvoor je ze verzamelt. Wilt u klanten een algemene mailing sturen, dan mag u om hun e-mailadres vragen, maar niet naar hun leeftijd of geaardheid.

Heb ik toestemming nodig voor het verzenden van nieuwsbrieven?

Ja, u heeft toestemming nodig voor het versturen van een nieuwsbrief naar uw klanten en bezoekers. En in iedere nieuwsbrief moet duidelijk worden aangeven hoe de ontvanger zich eenvoudig kan afmelden.

Waar moet ik een datalek melden?

Als er een datalek is, moet u dat binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vergeet niet een registratie bij te houden van alle datalekken en alle betrokken personen te waarschuwen als een datalek gevolgen voor deze personen kan hebben.